Monday, October 3, 2022
Home History Temples

Temples

சிவன் கோவிலில் வழிபாடு செய்யும் முறை

கோவிலுக்கு அருகில் சென்றவுடன் கைகால்களைக் கழுவி சுத்தம் செய்து  கொண்டு கோபுரத்தின் முன்சென்று இரண்டு கைகளையும் தலைமேற்குவித்து மூல மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டும், தோத்திர பாடல்களை பாடிக்கொண்டும், (...
- Advertisment -friends shop firstfriends shop first

Most Read